Halterna av oleocanthal och oleacein är högre än medelvärdena (135 respektive 105 mg / kg) på provet som ingår i den internationella studien som utförts vid University of California, Davis. Den dagliga konsumtionen av 20 g av den analyserade olivoljan ger 20,5 mg hydroxytyrosol, tyrosol eller derivat därav. Olivoljor som innehåller > 5 mg per…